homepage
e-mail
 20 trikov, ako si nájsť prácu
   
  Nový Čas spolu s odborníkmi z agentúry Trenkwalder práve vám, ale aj ľuďom, ktorí si po dlhšom čase hľadajú prácu, prináša základné poučky ako na to.  
  viac...  
 Na čom môžete pri hľadaní práce pohorieť
  Napriek tomu, že situácia na pracovnom trhu je vplyvom krízy vážna a voľných pracovných miest je nedostatok, pri hľadaní práce ľudia stále opakujú niektoré chyby, až sa zdá, akoby boli nepoučiteľní.  
  viac...  
 Firmy chcú lekárov, účtovníkov a IT expertov
   
  Kde sa teraz oplatí pracovať? Kde aj napriek kríze majú zamestnávatelia stále záujem o nových pracovníkov? Najmä v zdravotníctve, obchode, bankovníctve a informačných technológiách hľadajú firmy viac ľudí ako vlani.  
  viac...  
     

Je učenie s tabletom také výhodné?

Tablet sa dnes teší veľkému záujmu malých i veľkých detí vďaka svojmu všestrannému použitiu na zábavu. Dajú sa na ňom hrať hry, prezerať filmy i počúvať hudba s videoklipmi. Poskytuje veľa možností aj pre vzdelávanie školákov, vyžaduje si to však usmernenie a starostlivý výber obsahu.

Na mnohých základných a stredných školách jedinečný potenciál tabletov vo vyučovacom procese už pochopili. Experimentálnych projektov s vyučovaním s tabletmi stále pribúda a učitelia i žiaci potvrdzujú, že výsledky sú výborné. Kým na začiatku roka 2013 pracovali s tabletmi len štyri školy na Slovensku, dnes sa s triedami, ktoré zapájajú túto pomôcku do výučby, roztrhlo vrece. Je to aj vďaka sponzorom, ktorí tablety školám venujú a poskytnú aj technickú podporu.

„Porozumenie učivu je priamo spojené so zážitkom – nedá sa naučiť, treba ho zažiť. A tablety sú práve tou didaktickou pomôckou, ktorá najlepšie pomáha žiakom pochopiť javy, ktoré sú abstraktné a preto ťažko predstaviteľné,“ hovorí Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie Edulab, ktorá podporuje jeden z projektov využívania digitálnych technológií vo výučbe. Výsledky sú jednoznačné – záujem detí o štúdium stúpol, niektorí učitelia dokonca uvádzajú, že sa im zlepšil aj prospech. Učitelia, ktorí dlhodobo s tabletmi pracujú, oceňujú aj ich technické parametre. „Tablety sú ideálnou pomôckou pre vyučovanie. Na učebné texty a cvičebnice netreba čakať celé mesiace, učitelia si ich môžu ľahko a rýchlo stiahnuť do všetkých učebných tabletov,“ vysvetľuje Branislav Kadlub, produktový manažér NAY Elektrodom. „Veľmi praktická je aj nízka hmotnosť prístrojov. Učiteľ môže bez problémov priniesť na hodinu 20 až 30 tabletov, čo by sa mu asi s notebookmi nepodarilo. Oproti notebookom majú tiež väčšiu výdrž batérie. Na jedno nabitie môžu pohodlne fungovať celé vyučovanie.

“ Nezanedbateľné je aj to, že na tabletoch nadobúda preverovanie vedomostí a skúšanie úplne iný rozmer. Keď zadá učiteľ triede skúšobný test, veľmi ľahko môže online sledovať, ako sa ktorému študentovi darí a môže ich aj pomocou správ po sieti usmerňovať. Písomky tiež netreba opravovať celé hodiny, sú vyhodnotené hneď na vyučovaní.

Jazyky a prírodné vedy

Pre tablety už dnes existuje množstvo aplikácií pre jednotlivé učebné predmety. Navyše si šikovní učitelia môžu pripravovať aj vlastné prezentácie. Tablet je neoceniteľný pri štúdiu cudzích jazykov. Rôzne aplikácie ponúkajú kompletný obsah pre vyučovaciu hodinu – texty, cvičenia, rozhovory na počúvanie. Slovníky poskytujú nielen preklad, ale aj príklady použitia a zvukovú výslovnosť. Výborne sa tablety osvedčili aj pri vyučovaní geografie, chémie, biológie, dejepisu i matematiky. Všetky tieto odbory si vyžadujú obrazový materiál a video – obsah ich výučbu robí oveľa zaujímavejšou.

„Oba využívané operačné systémy, iOS aj Android, ponúkajú množstvo aplikácií, ktoré dokážu mnoho naučiť deti všetkých vekových skupín,“ hovorí Kadlub. „Dnes je už veľký výber vzdelávacích aplikácií aj v slovenskom jazyku. Deti si môžu rozširovať slovnú zásobu, naučiť sa cudzí jazyk alebo čítať interaktívne knihy.“

Učenie aj domov?

Napriek tomu, že mnoho rodičov sa obáva, že deti podľahnú návykovosti tabletov pri hrách, vzdelávacie možnosti a informácie, ktoré nimi môžu získať, sú obrovské. Na trhu je však dnes už aj veľa hier, ktoré vlastne učia deti priestorovej predstavivosti, manažmentu alebo riešeniu matematických príkladov. „Informačné technológie vždy ponúkajú aj mnoho zábavy, ktorá s učením nesúvisí. Deti to môže zvádzať k tým "ľahším“ žánrom," priznáva Branislav Kadlub z NAY. „To riziko tu vždy existuje, ale rovnakým spôsobom sa môžu ulievať aj pri práci na notebooku alebo učení z kníh. Rodičia by mali dôsledne vyberať obsah do tabletov svojich detí, poznať aplikácie, ktoré používajú a prípadne zablokovať nevhodný obsah.“

Pravda | 25.08.2014

 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.