homepage
e-mail
 20 trikov, ako si nájsť prácu
   
  Nový Čas spolu s odborníkmi z agentúry Trenkwalder práve vám, ale aj ľuďom, ktorí si po dlhšom čase hľadajú prácu, prináša základné poučky ako na to.  
  viac...  
 Na čom môžete pri hľadaní práce pohorieť
  Napriek tomu, že situácia na pracovnom trhu je vplyvom krízy vážna a voľných pracovných miest je nedostatok, pri hľadaní práce ľudia stále opakujú niektoré chyby, až sa zdá, akoby boli nepoučiteľní.  
  viac...  
 Firmy chcú lekárov, účtovníkov a IT expertov
   
  Kde sa teraz oplatí pracovať? Kde aj napriek kríze majú zamestnávatelia stále záujem o nových pracovníkov? Najmä v zdravotníctve, obchode, bankovníctve a informačných technológiách hľadajú firmy viac ľudí ako vlani.  
  viac...  
     

Tablety a mobilné aplikácie pri výučbe a samoštúdiu

Príchod počítačov a tabletov spôsobil v súčasnom školstve doslova revolúciu, napriek určitým polemikám, ktoré tento proces, podobne ako každú inováciu sprevádzajú.

Učitelia, študenti aj rodičia žiakov so kladú otázky: Papier, alebo obrazovka? Pero, alebo klávesnica? Zošit, alebo prezentácie? Internet, alebo knihy? Deti od útleho veku si ľahko a rýchlo osvojujú technologické novinky. Spôsob ich myslenia a komunikácie je teda celkom inak nastavený, ako to bývalo v minulosti. Žiaci a študenti dokážu prijímať obrovské množstvo informácií´, selektovať ich a spracovávať. K tomu však potrebujú moderné nástroje, ktoré im pomôžu zvládnuť informačnú explóziu. V súčasnosti sú to hlavne tablety, ktoré za posledné tri roky doslova valcujú trh klientskych zariadení. Prakticky všetky tablety nad 150 eur majú dostatočný procesorový výkon, kvalitné zobrazovanie a výdrž na batérie osem a viac hodín bežnej prevádzky. Veľkou výhodou tabletov aj niektorých ultrabookov je interaktivita ovládania pomocou dotykového displeja.

Zaujímavé výsledky výskumov

 Testovanie tabletov v školách prebieha po celo svete. Od Austrálie, cez Singapur, Južnú Kóreu, Indiu, USA, po Francúzsko, či Kazachstan. Jeden z najambicióznejších projektov o začlenení výpočtovej techniky do systému verejného vzdelávania majú prekvapivo v Turecku (FATIH). Do roku 2015 chcú sektor verejného vzdelávania obohatiť o 17 miliónov tabletov v cca 42000 školách.

Zaujímavý výskum britskej agentúry Family Kids and Youth prebehol v roku 2012 na niektorých vybraných školách vo Veľkej Británii, kde mali žiaci k dispozícii tablety na vyučovaní po dobu štyroch mesiacov. Výskumná vzorka zahŕňala 202 učiteľov, 1120 rodičov detí vo veku 3-16 rokov a ďalej 933 detí vo veku 7-16 rokov.

Z výskumu vyplynulo niekoľko zaujímavých zistení. Najskôr uvedieme názory učiteľov:

  • 90 % učiteľov si myslí, že digitálne technológie môžu zvýšiť záujem študentov o učenie
  • 91 % detí, 88 % rodičov a 74 % učiteľov by si prialo, aby boli tablety bežne zaradené do stredoškolskej výučby
  • 71 % vyučujúcich sa zhoduje, že tablety do ich výučby rozhodne patria, ale potrebovali by ešte k novým technológiám školenie. Potom by študentov hodiny viac bavili, motivovali a celkovo by boli interaktívnejšie
  • 64 % učiteľov sa dokonca domnieva, že by sa s tabletmi zlepšil prospech študentov
  • 72 % učiteľov uviedlo, že by mali záujem dozvedieť sa o digitálnych technológiách čo možno najviac, aby im to pomohlo zdokonaliť ich vyučujúce metódy. Pokiaľ ide ale o vybavenosť školy, 34 % učiteľov sa domnieva, že úroveň informačných technológií v ich školstve je nedostačujúca.

Názory detí by však nadšenie rodičov a hlavne pedagógov mohlo riadne schladiť. Nie kvôli tomu, že by deti rozporovali význam tabletov vo výučbe, ale v ich názoroch na „IT gramotnosť“ rodičov a učiteľov.

  • 53 % detí si myslí, že vedia o internete a technológiách viac ako ich rodičia
  • 44 % detí sa domnieva, že sú „technicky inteligentnejšie“ než ich učitelia – toto číslo rapídne rastie vo vekovej skupine 13-16 rokov, kedy sa cítia internetovo zdatnejší ako ich učitelia dokonca dvaja z troch tínedžerov.

Našťastie, nájdu sa aj reálne uvažujúci pedagógovia, ktorí sú ochotní priznať si, že mladá generácia ich v zaobchádzaní s novými technológiami predstihuje.

  • 51 % učiteľov stredných škôl uviedlo, že s tabletmi vedia lepšie zaobchádzať ich študenti, 36 % pociťovalo, že sú na tom s využitím tabletov podobne ako ich žiaci

Psychológovia tablety v školách schvaľujú

Z prieskumov okrem iného vyplynulo, že žiaci majú do určitej miery antagonistický vzťah, nie však k tabletom vo výučbe, ale k svojim pedagógom, nakoľko nie sú presvedčení, že títo sú schopní nové technológie na dostatočnej úrovni zvládnuť. V snahe nájsť kvalifikovaný a nestranný názor sa výskumníci obrátili na psychológov. Aký je ich názor? „Moderné spôsoby práce sú jedine na prospech. Žiakov motivujú, obohacujú procesy učenia aj vyučovanie, sú jednoznačne prospešné žiakom aj učiteľom. Kopírujú súčasný životný štýl – a škola nemôže zaostávať. Problém by nastal, keby tieto moderné metódy boli využívané nadbytočne, nevhodne apod.,“ vysvetľuje psychologička a pedagogička Věra Kosíková.

Podľa odborníkov sú tablety vhodné pre školákov všetkých vekových kategórií. Môžu sa dokonca využívať aj v materských školách, a to používaním vhodných aplikácií pre predškolákov ako príprava pred prechodom na základnú školu apod. Na základných a stredných školách môžu slúžiť tablety nielen na testovanie či využívanie elektronických učebníc, ale aj na spracovanie rôznych projektov, možno ich použiť tiež v prírode na pozorovanie a meranie. Vývoj mobilných zariadení ide dopredu, v budúcnosti budeme ovládať  prostredníctvom mobilných prístrojov takmer všetko, vrátane automobilov a prístrojov v domácnostiach. Preto je dôležité, že deti s technológiami začínajú pracovať aj v škole.

Projekty na našich školách

Projekty s cieľom overiť možnosti tabletov vo výučbe prebiehajú aj na našich školách. Sponzorujú ho významné IT  firmy. Ako príklad uvedieme iniciatívunMicrosoftu s názvom „Vzdelávame pre budúcnosť“, ktorej cieľom je overiť koncept digitálnej triedy. Štvrtáci zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej používajú pri výučbe tablety Prestigio Multipad Visconte s externou klávesnicou na platforme Windows 8.1, ktoré im plnohodnotne nahradia bežný počítač. V triede sa zároveň využíva aj interaktívna mobilná tabuľa Prestigio MultiBoard. Vďaka digitálnym technológiám sú deti naozaj v centre diania počas celej hodiny. Kým žiaci napríklad vypracovávajú vo svojich tabletoch úlohy, učiteľ môže ich postup kedykoľvek on-line skontrolovať.

„Miesto a postavenie učiteľa a žiakov sa v digitálnej triede nemení, mení sa len forma vzdelávania. Moderná forma deti zaujme, učenie ich baví a darí sa im pochopiť často látku, ktorú by inak možno ani nevnímali. Ja zase získam viac času na dôkladnú prípravu podkladov na hodiny,“ pochvaľuje si ich triedny učiteľ Peter Pallo.

Žiaci vďaka tabletu, v ktorom majú výukový softvér, môžu interaktívne reagovať, prípadne v určitej fáze hodiny pracovať samostatne. Môžu si individuálne voliť úroveň náročnosti pri testoch, ako aj čas na ich vypracovanie. Keďže výuková softvér ponúka aj automatickú opravu, žiaci dostávajú okamžitú spätnú väzbu a môžu na ňu promtne reagovať. Možnosti výukového softvéru oceňujú aj rodičia, pretože nemusia zadávať ani kontrolovať cvičné príklady  a iné typy domácich úloh. Učiteľ môže komunikovať so žiakmi (a naopak) napríklad aj keď sa nemôžu zúčastniť vyučovania z dôvodu dlhodobého trvania choroby.

Na podobnom projekte s názvom „Škola na dotyk“, v rámci ktorého sa do desiatich škôl dostane tristo tabletov sa podieľa Samsung. Cieľom projektu je zistiť, či by dotykové technológie pomohli v učebnom procese. Využívajú sa tablety Samsung GalaxyNote, na ktoré je možné písať dotykovým perom. Žiaci tak svoj tablet môžu využívať aj ako zošit.

Tablety je možné využiť prakticky vo všetkých predmetoch. Obľúbené sú hlavne pre možnosť virtuálneho znázornenia javov a udalostí, či už v dejepise, fyzike alebo chémii. Ani v humanitne orientovaných predmetoch sa tablety nedajú zahanbiť. Žiak môže mať v tablete všetky knihy povinného čítania, kvalitné slovníky a interaktívne cvičenia pre výučbu cudzích jazykov s možnosťou hlasového výstupu a podobne.

Výhody využitia tabletov vo výučbe

Využívaním moderných technológií získava učiteľ ak žiaci hneď niekoľko benefitov:

Motivácia –technológie sú prirodzenou súčasťou života detí, a tak sa ľahšie prekonáva bariéra nevôle učiť sa alebo vnímať nové fakty. Dôležitá úloha zrozumiteľne vysvetliť učivo deťom zostáva, no ak dokáže využiť moderné technológie, môžu mu významne pomôcť získať si deti pre nové predmety a učivo, ktoré by ich možno ani neoslovilo.

Individualizácia – moderné technológie umožňujú žiakom prejaviť svoje individuálne schopnosti, teda snažiť sa vyniknúť. Každý žiak má svoje vlastné zadanie, pracuje vlastným tempom, na svojom zariadení a zároveň s ním učiteľ komunikuje on-line alebo osobne počas vypracovania úlohy.

Objektívnosť – pokiaľ učiteľ využíva možnosť zadávať testy a skúšať žiakov prostredníctvom programov, eliminuje tak akékoľvek subjektívne faktory, ktoré sa nedajú celkom vylúčiť pri vyhodnocovaní človekom. Takisto tu zohráva svoju úlohu dôveryhodnosť, kedy si učiteľ veľmi rýchlo dokáže overiť , či skutočne práca, ktorú žiak odovzdal, je jeho vlastným výtvorom, alebo sa nechal inšpirovať mnohými internetovými „ťahákmi“. Stačí zadať vetu do vyhľadávača a výsledok sa dozvie prakticky okamžite.

Spätná väzba – okamžité vyhodnocovanie práce žiakov, ukladanie výsledkov a ich analýza umožní učiteľovi ešte viac skvalitniť proces výučby.

Úspora času učiteľa – jednoduchšia príprava podkladov, priama účasť detí na príprave poznámok s možnosťou individuálneho prístupu, oprava úloh on-line a prehľad o tom, na čom deti práve na tabletoch robia, poskytujú učiteľovi viac času venovať sa iným podstatným veciam.

Heslovite zhrnieme ďalšie výhody tabletu:

-         úspora času pri písaní poznámok, zameranie sa na samotné učivo

-         eliminácia nesprávnosti poznámok

-         okamžité zdieľanie obsahu

Pionierska éra, babylon platforiem

Zatiaľ školy, často za pomoci sponzorov kupujú tablety rôznych platforiem viacmenej na vlastnú päsť, takže vznikajú problémy ako pre vybranú platformu zabezpečiť dostatok vhodných aplikácií a elektronických kníh. Objavujú sa však aj prvé náznaky koncepčnosti. Na tablety je možné nahrať digitálne verzie slovenských učebníc, ktoré sa dajú stiahnuť zo štátneho portálu aAktovka.sk

V ponuke sú prístroje na platformách Android, Windows 8.1 a iOS. Využitie platformy vo výučbe je podmienené dostupnosťou aplikácií. Najrozsiahlejšie a cenovo najdostupnejšie sú tablety s Androidom. Ponuka aplikácií pre ne sa postupne rozširuje. Tablety s Windows 8.1 umožňujú využívať aj veľa existujúcich výukových programov, pôvodne určených pre staršie verzie Windows. Používatelia iPadov majú k dispozícii knihy na iBookstore vrátane prepracovaných zahraničných učebníc. iTunes U zase poskytuje študentom možnosť stiahnuť si zadarmo prednášky svetových univerzít.

Dokonca aj v prípade, že sa neviete rozhodnúť, či si vybrať Windows, alebo Android existuje riešenie, napríklad ASUS P1801-B058K je kombináciou počítača s operačným systémom Windows 8 a tabletu fungujúcom na platforme Android. Počítač s dotykovým diplejom sa zmení na tablet stlačením jedného tlačidla.

Digitálna gramotnosť je dnes už bežnou súčasťou, bez ktorej mladí len veľmi ťažko nájdu uplatnenie. Najviac sa osvedčuje systém vzdelávania, v ktorom sa žiaci učia prostredníctvom vlastných skúseností. Podľa odborníkov sa miera zapamätateľnosti poznatkov v takomto prípade dostáva až na 90 %.

Rodičia na výučbe s tabletmi oceňujú predovšetkým neporovnateľne vyšší záujem detí o učenie. Niektorých rodičov trochu znepokojuje množstvo času, ktorý deti strávia s touto technickou pomôckou. Všetci sa však zhodujú, že je pre deti učenie zábavnejšie a vďaka tabletom sú v lepšom kontakte so spolužiakmi a učiteľmi. Psychológovia upozorňujú aj na ďalšiu výhodu tabletov. Ak majú žiaci na laviciach laptopy, vzniká medzi nimi a učiteľom vizuálna bariéra. Tbalet položený na lavici pôsobí ako tenký zošit a nenarúša komunikáciu.

Computer | 9/14

 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.