homepage
e-mail
 20 trikov, ako si nájsť prácu
   
  Nový Čas spolu s odborníkmi z agentúry Trenkwalder práve vám, ale aj ľuďom, ktorí si po dlhšom čase hľadajú prácu, prináša základné poučky ako na to.  
  viac...  
 Na čom môžete pri hľadaní práce pohorieť
  Napriek tomu, že situácia na pracovnom trhu je vplyvom krízy vážna a voľných pracovných miest je nedostatok, pri hľadaní práce ľudia stále opakujú niektoré chyby, až sa zdá, akoby boli nepoučiteľní.  
  viac...  
 Firmy chcú lekárov, účtovníkov a IT expertov
   
  Kde sa teraz oplatí pracovať? Kde aj napriek kríze majú zamestnávatelia stále záujem o nových pracovníkov? Najmä v zdravotníctve, obchode, bankovníctve a informačných technológiách hľadajú firmy viac ľudí ako vlani.  
  viac...  
     

Takto si nájdete vysnívaný job

Ako sa pripraviť na pohovor radia personalistka Stanislava Škodová z Orin –víťaz Recruit Rank Awards 2009 v kategórii Firmy s najlepšími pohovormi a Anna Spasová z Pro HR – víťaz v kategórii Personálne agentúry.

 

1.      Ako si nájsť čo najefektívnejšie prácu?

 • Anna Spasová

Začnite životopisom a motivačným listom. CV by mal mať štruktúru a obsahovať údaje: osobné a kontaktné informácie, dosiahnuté vzdelanie, absolvované školenia, rozpísané doterajšie pracovné skúsenosti, znalosti (odborné, technické, špecifické), osobnostné predpoklady  a počet rokov, ktoré ste strávili v určite oblasti. V súčasnej dobe (keď je viac voľných kandidátov na trhu a menej voľných pracovných príležitostí) sa kladie dôraz na detailnejšie rozpísaný životopis. Pri hľadaní práce využívajte pracovné portály – kde sú inzerované pozície, zároveň na nich môžete nájsť zoznamy personálnych spoločností a zoznamy zamestnávateľov. Požiadajte personálno-poradenské   spoločnosti o zaregistrovanie do databázy uchádzačov. Ak má uchádzač jasnú profesiu, v ktorej chce pôsobiť, mal by si vyhľadať firmy, ktoré pôsobia v tejto oblasti a zašle im svoj životopis.

2.      Príprava na pohovor

 • Stanislava Škodová

Uchádzač by si mal premyslieť, čo považuje za svoje silné stránky. Mal by si pozrieť webové stránky firmy, kde je pozvaný na pohovor a zistiť si podstatné veci ako je jej zameranie a pod.

 • Anna Spasová

V prvom rade by mal byť kandidát prirodzený, pripravený a schopný odprezentovať  svoje skúsenosti  a predpoklady na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádza. Je dôležité pripraviť si prezentáciu pracovných skúseností, projektov, na ktorých pracoval a vedieť popísať svoje predstavy, akým smerom by sa chcel ďalej uberať vo svojej kariére.

3.      Najčastejšie chyby ľudí pri pohovoroch

 • Stanislava Škodová

Sú ľudia, ktorí sa hneď pýtajú na plat, výhody, služobné auto. To je najväčšia chyba. Je to pre nás signál, že tento človek chce len brať a nie dávať.

 • Anna Spasová

Sú dva extrémy: Prílišné sebavedomie a nesprávny obraz o svojich skúsenostiach, schopnostiach či zručnostiach a druhým je nedostatok sebavedomia. Ďalšie nedostatky, ktoré môžu poškodiť celkový obraz prezentácie kandidáta sú nepripravenosť, nedostatočná angažovanosť a motivácia, neinformovanosť a neschopnosť argumentovať.

4.      Čo radíte absolventom bez praxe

 • Stanislava Škodová

Absolventi škôl by mali na pohovore ukázať, že sú ochotní vzdelávať sa, pracovať na sebe, urobiť aj prácu navyše...

 • Anna Spasová

Absolventi sú kritickou skupinou, ktorá vyjde z bezpečia univerzít, stredných škôl s často veľkými ideálmi. Najskôr by si mali vytriediť oblasti, v ktorých chcú pôsobiť. Ak chýba potrebná prax, zvýraznite v životopise informácie o zameraní štúdia, o školských projektoch, aktivitách, brigádach, študijných pobytoch. Je dobré, aby sa nebáli skúšať reagovať na juniorské pozície v oblasti , ktorá je pre nich zaujímavá. Prípravu na pohovor nepodceňujte, je dôležité „predať a ponúknuť“ svoj potenciál, pripraviť si prezentáciu o sebe, nebáť sa hovoriť o svojich záujmoch a silných stránkach.

 

5.      Ako by mal vyzerať uchádzač o prácu, ktorý príde na pohovor?

 • Stanislava Škodová

Myslím, že oblečenie človeka by malo byť slušné, čisté. Dôležitejšie je však správanie. V prvom rade by mal byť ochotný porozprávať o sebe a vedieť vysvetliť, čo ho zaujalo na ponuke práce.

 • Anna Spasová

Všeobecne platí „buď sám sebou“ a uvedom si, že prezentuješ nielen vnútro, ale aj zovňajšok. Prezentácia a správanie na pohovore by mali mať: prirodzenosť, otvorenosť, aktívne počúvanie, neprerušovať komunikáciu skákaním do reči, jasne sformulovať otázky a odpovede, nezamotávať sa v odpovediach, pokúsiť sa ustrážiť svoju nervozitu. Nebáť sa opýtať, ak nerozumiete.

6.      Najčastejšie otázky personalistov

 • Stanislava Škodová

Čo vás zaujalo na našej ponuke? Čo považujete za svoje silné stránky? Prečo si myslíte, že ste vhodný na túto pracovnú pozíciu? Aké úspechy ste dosiahli v predošlom zamestnaní? Prečo ste skončili v predošlom zamestnaní?

 • Anna Spasová

Realizujú sa rôzne typy pohovorov. Vo všetkých a najviac v štruktúrovanom pohovore sa stretávame s formou tzv. obvyklých otázok, ktorými sa zisťujú motivácia, ambície, doterajšia prax,, vzdelanie, predstavy a očakávania, schopnosti a predpoklady a tiež aké má kandidát iné rozpracované ponuky.

7.      Na čo sa personalista nesmie pýtať?

 • Anna Spasová

Sú oblasti, ktoré sú citlivé. Samotný Zákonník práce ich vymedzuje. Ide hlavne o oblasť vierovyzvania, osobného stavu a pod. Obzvlášť ženy a zisťovanie ich postoja k materstvu sú citlivou skupinou. Pokiaľ sa pri pohovore stane, že uchádzač o prácu dostane takúto otázku, mal by zachovať pokoj a asertívne sa opýtať na dôvod položenia otázky. Má možnosť rozmyslieť si, či bude, alebo nebude odpovedať.

8.      Čo by malo uchádzača o prácu zaujímať?

 • Anna Spasová

Dobre formulované otázky naznačujú záujem uchádzača o prácu. Ak sú k veci, sú vždy vítané aj personalistom. Je dôležité mať informácie o spoločnosti a hlavne konkrétnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Je vhodné pýtať sa na samotnú pozíciu aj spoločnosť a zaujímať sa : o firemnú kultúru spoločnosti, predstavy, plány a smerovanie, ako aj možnosti kariérneho postupu v danej firme.

 

 

25.11.2009 | Zdroj: Nový Čas

 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.