homepage
e-mail
 
 
 
 
 

SOFTIMEX YouTube Channel

Anglický jazyk audio
Nemecký jazyk audio
Fairy story audio

Videokurzy v Cloude
MS Internet Explorer
Mozilla Firefox
MS WindowsXP
MS Word2003
MS Word2007
MS Word2010
MS Excel2003
MS Excel2007
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2003
MS PowerPoint2010
MS Outlook2003
MS Outlook2010
MS Office2003
Počítačová grafika

VideoKurzy na Facebooku
MS Internet Explorer
Mozilla Firefox
MS WindowsXP
MS Word2003_1
MS Word2003_2
MS Word2003_3
MS Word2003_4 pokročilí
MS Word2007_1
MS Word2007_2
MS Word2010
MS Excel2003_1
MS Excel2003_2 pokročilí
MS Excel2003_3 pokročilí
MS Excel2007_1
MS Excel2007_2
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2003
MS PowerPoint2010
MS Outlook2003
MS Outlook2010
MS Office2003
Počítačová grafika_1
Počítačová grafika_2
Computer Graphics_3
Computer Graphics_4
Computer Graphics_5

VideoKurzy na YouTube
MS Internet Explorer
Mozilla Firefox
MS WindowsXP
MS Word2003_1
MS Word2003_1_1
MS Word2003_1_2
MS Word2003_2
MS Word2003_3
MS Word2003_4 pokročilí
MS Word2007_1
MS Word2007_2
MS Word2010
MS Excel2003_1
MS Excel2003_1_1
MS Excel2003_1_2
MS Excel2003_2 pokročilí
MS Excel2003_3 pokročilí
MS Excel2007_1
MS Excel2007_2
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2003
MS PowerPoint2003_1
MS PowerPoint2010
MS Outlook2003
MS Outlook2010
MS Office2003
Počítačová grafika_1
Počítačová grafika_2
Computer Graphics_3
Computer Graphics_4
Computer Graphics_5
Rôzne

SOFTIMEX TV Channel
Internet@TV Channel
Multimedi@TV Channel
Multimedi@Park Channel

Multimedi@Park
Videomix
Informačné technológie
Prezentácie z kurzov
Planéta vedomostí
Zdravie a krása
Voľný čas
Zábava
English in Action
Job Interview
Úvod do sveta práce

Zahraničné vzdelávacie weby
Khan Academy
Khanova škola
Lynda.com
YouTube EDU
Academic Earth
Annenberg Learner
edX Courses
TEDed Lessons
Coursera courses
MIT OpenCourseWare
Berkeley Video/Podcasts
UDACITY

 

O nás

Spoločnosť SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s realizáciou kurzov vzdelávania. Vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.12.1996. Je vzdelávacou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Disponujeme skúseným tímom lektorov s odborným vzdelaním a dlhoročnou praxou. Činnosť firmy bola v posledných rokoch zameraná na realizáciu kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, viď referencie alebo hodnotenia kurzov.

Od 1.1.2012 sme zahájili kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov (Multimedia@School) s akreditáciou Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR.

Ochranné známky

Softimex Multimédiá s.r.o. má registrované nasledujúce ochranné známky:

Európske ocenenie

V súťaži Európske podnikateľské ocenenia 2006 - European Business Awards 2006 vyhlásenej Európskou komisiou v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, do ktorej sa s grantovým projektom naša spoločnosť prihlásila, získala v kategórii Ocenenie za investície do ľudí 7. miesto.

Súťaž je vyjadrením uznania a odmenou za vynikajúce iniciatívy, opatrenia či projekty, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni.

Referencie

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých sme realizovali kurzy:

Viac info...

 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.