homepage
e-mail
 
 
 
 
 

SOFTIMEX YouTube Channel

Internet@TV Channel
Multimedi@TV Channel
Multimedi@Park Channel

Anglický jazyk audio
Nemecký jazyk audio
Fairy story audio

Videokurzy v Cloude
MS Internet Explorer
Mozilla Firefox
MS WindowsXP
MS Word2003
MS Word2007
MS Word2010
MS Excel2003
MS Excel2007
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2003
MS PowerPoint2010
MS Outlook2003
MS Outlook2010
MS Office2003
Počítačová grafika

VideoKurzy na Facebooku
MS Internet Explorer
Mozilla Firefox
MS WindowsXP
MS Word2003_1
MS Word2003_2
MS Word2003_3
MS Word2003_4 pokročilí
MS Word2007_1
MS Word2007_2
MS Word2010
MS Excel2003_1
MS Excel2003_2 pokročilí
MS Excel2003_3 pokročilí
MS Excel2007_1
MS Excel2007_2
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2003
MS PowerPoint2010
MS Outlook2003
MS Outlook2010
MS Office2003
Počítačová grafika_1
Počítačová grafika_2
Computer Graphics_3
Computer Graphics_4
Computer Graphics_5

VideoKurzy na YouTube
MS Internet Explorer
Mozilla Firefox
MS WindowsXP
MS Word2003_1
MS Word2003_1_1
MS Word2003_1_2
MS Word2003_2
MS Word2003_3
MS Word2003_4 pokročilí
MS Word2007_1
MS Word2007_2
MS Word2010
MS Excel2003_1
MS Excel2003_1_1
MS Excel2003_1_2
MS Excel2003_2 pokročilí
MS Excel2003_3 pokročilí
MS Excel2007_1
MS Excel2007_2
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2003
MS PowerPoint2003_1
MS PowerPoint2010
MS Outlook2003
MS Outlook2010
MS Office2003
Počítačová grafika_1
Počítačová grafika_2
Computer Graphics_3
Computer Graphics_4
Computer Graphics_5
Rôzne

Multimedi@Park
Videomix
Informačné technológie
Prezentácie z kurzov
Planéta vedomostí
Zdravie a krása
Voľný čas
Zábava
English in Action
Job Interview
Úvod do sveta práce

Zahraničné vzdelávacie weby
Khan Academy
Khanova škola
Lynda.com
YouTube EDU
Academic Earth
Annenberg Learner
edX Courses
TEDed Lessons
Coursera courses
MIT OpenCourseWare
Berkeley Video/Podcasts
UDACITY

 

Multimedi@School

KONTINUÁLNE inovačné a aktualizačné školenia AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizácia priamo na školách po celom Slovensku

Vyber zo zoznamu:

Disponujeme skúseným tímom lektorov s odborným vzdelaním a dlhoročnou praxou
Názov programu Popis Hod.
5. Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1557/2015-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s výnimkou učiteľov predmetov Informatická výchova a Informatika
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1557/2015
Kniha na stiahnutie: "Multimédiá a internet" (.doc)
Príklady využitia programu kontinuálneho vzdelávania
Akreditácia:
60
9. Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1585/2016-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1585/2016
Akreditácia:
60
10. Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka ActionScript Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1586/2016-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1586/2016
Akreditácia:
60
14. Práca v digitálnom svete Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1659/2016-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1659/2016
Akreditácia:
60
15. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1715/2016-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: • učiteľ pre primárne vzdelávanie • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie • učiteľ základnej umeleckej školy • učiteľ jazykovej školy • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie • asistent učiteľa • psychológ, školský psychológ • školský logopéd • špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg • liečebný pedagóg • sociálny pedagóg -vzdelávací program neumožňuje prihlásiť sa na vzdelávanie učiteľom informatickej výchovy a informatiky
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1715/2016
Akreditácia:
60
16. Využitie hlasovacieho zariadenia pre podporu interaktívnej výučby Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1725/2016-KV
Počet kreditov: 10
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 23 hod, distančná 12 hod.)
Vzdelávanie pre: • učiteľ pre primárne vzdelávanie • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie • učiteľ základnej umeleckej školy • učiteľ jazykovej školy • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie • pedagogický asistent učiteľa • vychovávateľ
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1725/2016
Akreditácia:
35
17. Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1910/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: • vychovávateľ • asistent učiteľa
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1910/2018
Akreditácia:
60
18. Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1877/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy); • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy); • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy); • učiteľ jazykovej školy; • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie;
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1877/2018
Akreditácia:
60
19. Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1932/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) •
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1932/2018
Akreditácia:
60
20. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1758/2017-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, asistent učiteľa, vychovávateľ, asistent vychovávateľa, majster odbornej výchovy, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1758/2017
Kniha na stiahnutie: "Multimédiá a internet" (.doc)
Príklady využitia programu kontinuálneho vzdelávania
Akreditácia:
60
21. Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1911/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:vychovávateľ, pedagogický asistent, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1911/2018
Akreditácia:
60
22. Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1909/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie , učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie , učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie , učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1909/2018
Akreditácia:
60
23. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1866/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v rozsahu 60 hodín
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie , učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie , učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie , učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1866/2018
Akreditácia:
60
24. Využitie grafických editorov v edukačnom procese Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1876/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy s výnimkou učiteľov predmetov Informatická výchova a Informatika .
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1876/2018
Akreditácia:
60
25. Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1879/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1879/2018
Akreditácia:
60
26. Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1880/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1880/2018
Akreditácia:
60
27. Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1882/2018-KV
Počet kreditov: 15
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod, distančná 20 hod.)
Vzdelávanie pre:učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, asistent učiteľa, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg s výnimkou učiteľa Informatiky
Informácie o akreditovanom programe
Plagát
Prihláška na vzdelávací program 1882/2018
Akreditácia:
60
 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.