SOFTIMEX Academy, s.r.o. obdržala certifikát za zavedený systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016 od certifikačnej spoločnosti TSÜ, a.s. , člen nemeckej skupiny TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH.