Lektori

Ak potrebujete kontaktovať lektora ohľadom jedného z vašich kurzov, využite prosím priamy telefonický alebo emailový kontakt.

Ak si chcete vyžiadať všeobecné informácie o našich kurzoch, napíšte nám prosím na office@softimex.sk.

BA, NR, TT kraj / odborný garant / lektor

BA, NR, TT kraj

TN, ŽA, BB kraj

PO, KE kraj

KE, PO kraj

Údaje o spoločnosti

Adresa

  • SOFTIMEX Academy, s.r.o.
  • Lubeník 159
  • 049 18
  • IČO: 50 461 460
  • DIČ: 2120334458
  • Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 30361/S

Kontakt