V súlade s § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 138/2019 Z. z.“) povinnosťou pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržiavať a rozvíjať profesijné kompetencie. Profesijné kompetencie si pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec udržiava a rozvíja prostredníctvom ďalšieho profesijného rozvoja. Profesijný rozvoj sa v súlade s § 40 ods. 3 písm. a) zákona 138/2019 Z. z. uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania. 

Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča pri získavaní hodnotenia uskutočneného vzdelávania jeho poskytovateľom využívať priložený Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania v profesijnom rozvoji (ďalej len „dotazník“).

Dotazník je možné využívať na hodnotenie kvality každého druhu vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vrátane hodnotenia kvality kvalifikačného vzdelávania ako programu doplňujúceho pedagogického štúdia, modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, programu rozširujúceho štúdia, 

  • modulov funkčného vzdelávania, 
  • špecializačného vzdelávania, 
  • inovačného vzdelávania, 
  • aktualizačného vzdelávania, 
  • adaptačného vzdelávania a 
  • predatestačného vzdelávania. 

Dotazník bol schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 8. júla 2020.

Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania

————————————————————-

“Srdečne pozdravujem vzdelávaciu firmu Softimex. Ako frekventantka
inovačného vzdelávania chcem z veľkou úctou pochváliť Ing.
Vladimíra Bezáka za erudovaný prístup v rámci vzdelávania. / IT
technológie v procese vzdelávania učiteľov umeleckých škôl/.
Nesmierne si vážim pána Ing. Bezáka, nakoľko s obrovskou
erudovanosťou vysvetlil a naučil nás aplikovať IT technológie do
vyučovacieho procesu v umeleckej škole, pri čom nám pomohol v čase
pandémie skvalitniť vyučovací proces v umeleckom školstve. Ešte
raz veľké Ďakujem. Pozdravujem Vás a prajem Vám veľa šťastných
frekventantov vzdelávania. Mgr. Ivona Greňo Dis.art., ZUŠ Turzovka”

————————————————————-

“Súhlasím s pochvalou tiež máme skúsenosti ako materská škola

s firmou Softimex, konkrétne s p. Bezákom a max. spokojnosť

a profesionalita. Lenka Dufeková”

————————————————————

“Pripájam sa aj ja, keď že som malá tú česť absolvovať to isté vzdelávanie pod vedením Ing. Vladimíra Bezaka. Distančné vzdelávanie v ZUŠ je o to náročnejšie, že okrem teoretických vedomostí musíme zdieľať a naučiť žiakov aj praktickým zručnostiam. Preto ovládanie, kombinácia a aplikácia komunikačných platforiem a digitálnych nástrojov je nevyhnutná. Aspoň touto formou chcem poďakovať Ing. Vladimírovi Bezakovi za ochotu, flexibilitu vzdelávania s dôrazom na špecifiká ZUŠ. Tieto vedomosti už aplikujem v praxi a sledujem zvýšenie záujmu a motivácii žiakov. Poďakovanie patrí SOFTIMEX Academy s.r.o. za to, že zaradil do cieľovej skupiny aj ZUŠ. Mgr. Irina Školníková, PhD.”

————————————————————-

Aj ja sa pripájam, fakt výborné školenia firmy Softimex, ktoré viedol p. Ing. Bezák, zrozumiteľne, prehľadne, individuálny prístup, trpezlivosť, ozaj vynikajúce vzdelávanie pre učiteľov. Monika Brezovická Greisegerová”

————————————————————–

“Jedno sme s kolegyňami práve absolvovali. 365. Super- vďaka. Zuzana Ondrušová”

————————————————————–

Zúčastnili sme sa školenia práca s programom ActivInspire. Oceňujeme prístup školiteľa Ing. Vladimíra Bezáka. Získané vedomosti sme aplikovali do praxe a oživili tak výchovno-vzdelávací proces, čo sa deťom veľmi páčilo. 
S pozdravom
Ivana Šperlová, riaditeľka MŠ Turček

——————————————————————

Absolvovala som inovačné vzdelávanie vďaka Vám a bola som spokojná, takže veľmi pekne ďakujem. J .Stupňanová

——————————————————————-

Práve som dokončila inovačné vzdelávanie, musím konštatovať, že som veľmi spokojná a Vašu spoločnosť môžem len odporúčať. Kvalitný školiteľ (pán Bezák), ústretový prístup, pomoc apodpora. Určite sa k Vám na vzdelávania vrátim aj v budúcnosti. Ivana Bršťáková

——————————————————————-

Úžasné vzdelávania. Absolvovala som 3 so skvelou košickou lektorkou 🙂 ďakujem
Katka Hubová

____________________________________________________

Aj takýchto sme mali na školení https://www.zlatyamos.sk/l/lubomir-sarina/ (lektor Ing. Bezák)

____________________________________________________