Cena za program inovačného vzdelávania: 70 eur, za každý je 3 % príplatok. Prihlášky na stiahnutie pri každom programe sa posielajú alebo odovzdávajú lektorovi .

Poplatok sa účastníkovi nevracia a je na ňom, či kurz dokončí alebo nie.

Vzdelávanie prebieha online prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Školenia v rámci programov inovačného vzdelávania a modulov programov inovačného vzdelávania realizujeme priamo na Vašich školách po celom Slovensku.

Obsahovú náplň školenia je možné po konzultáciách s odborným garantom vzdelávacích programov prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka konkrétneho vzdelávacieho programu z našej ponuky a termínov vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O nás – Kontakt).

Pripravujeme programy aj pre odborných zamestnancov a ďalšie cieľové skupiny.