S kurzom sme boli veľmi spokojní, vďaka príjemnému a ochotnému prístupu lektora kurzu Ing.Malíka a dobrej partii učiteľov, ktorá sa tu zišla.

Mgr. Janka Uhláriková, zástupkyňa riaditeľa, SOŠ Topoľčany

S týmto kurzom som veľmi spokojný naučil som sa tu veľa nových vecí. Tento kurz je podľa mňa dostatočne dlhý na to aby sme sa naučili základy a pohybovať sa v týchto programoch. Naučil som sa tu viac ako na strednej škole za štyri roky na informatike.

Michal Švec, Revúca