homepage
e-mail
 
 
 
 
 

SOFTIMEX YouTube Channel
VideoKurzy YouTube
Videokurzy v Cloude
Internet@TV Channel

VideoKurzy na FB
MS Word2007_1
MS Word2007_2
MS Word2010
MS Excel2007_1
MS Excel2007_2
MS Excel2007_Vzorce
MS Excel2010
MS PowerPoint2010
MS Outlook2010
Počítačová grafika

 

Novinky

20 trikov, ako si nájsť prácu

Nový Čas spolu s odborníkmi z agentúry Trenkwalder práve vám, ale aj ľuďom, ktorí si po dlhšom čase hľadajú prácu, prináša základné poučky ako na to.

 1. Po ukončení štúdia alebo zamestnania sa nahláste na všetky potrebné inštitúcie, ako je zdravotná poisťovňa, úrad práce a Sociálna poisťovňa.
 2. Objektívne si zhodnoťte, v čom ste dobrí a v ktorých oblastiach by ste mali pridať a podľa toho si hľadajte zamestnanie.
 3. Vytýčte si ciele, ujasnite si, či chcete prácu, kde zotrváte, alebo vás zaujíma kariérny rast a podľa toho hľadajte.
 4. Vzdelávajte sa a neustále pracujte na svojom ďalšom rozvoji. Sústavne sledujte nové ponuky, či už na internete, alebo úradoch práce.
 5. Pošlite životopis a motivačný list aj do spoločností, ktoré neinzerujú pozície, ale sú pre vás zaujímavé. Nikdy neviete, či neprejavia vôľu stretnúť sa s vami.
 6. Životopis a motivačný list sú vašou vizitkou, prvým krokom k tomu, aby ste zaujali. Dané materiály preto vypracujte skutočne precízne a pravdivo.
 7. Gramatika musí byť v odosielaných dokumentoch stopercentná, navyše sa treba vyhýbať nejasným skratkám a žargónu, ktorý nie je všeobecne známy. Pre istotu si ich dajte skontrolovať známemu.
 8. Najviac priestoru v životopise venujte poslednému zamestnaniu. Ak ste počas štúdia už pracovali, brigádovali alebo ste absolvovali študijný pobyt, určite to v životopise uveďte, zamestnávatelia uprednostňujú rozhľadených kandidátov.
 9. Dbajte na stručnú a výstižnú formuláciu viet, prehľadnosť. Najlepšie urobíte, ak si vyberiete jeden z predvolených životopisov - napr. na internetovej stránke Europass.
 10. Ak pripájate fotografiu, mala by byť v pravom hornom rohu vo veľkosti ako na občianskom preukaze, neodporúča sa posielať obrázok z rodinných osláv, spoločenských posedení či dovoleniek.
 11. Vypracujte pri reakciách na pracovné pozície kvalitný a na mieru šitý motivačný list. Určite neposielajte každej ?rme ten istý všeobecne zameraný list. Mal by obsahovať hlavne dôvod, prečo by si mali vybrať práve vás a čo vy môžete ?rme ponúknuť.
 12. Komunikujte s potenciálnym zamestnávateľom cez seriózne znejúcu mailovú adresu (napr.: meno.priezvisko@xy.com). Vyhnite sa komunikácii cez ?remnú adresu.
 13. Dôkladne sa pripravte na každý pracovný pohovor. Zistite čo najviac informácií o danej spoločnosti a pozícii, pripravte si otázky na potenciálneho zamestnávateľa.
 14. Pamätajte si, na aké pozície reagujete, prípadne si ich vytlačte a nezabudnite meno človeka, za ktorým idete na pracovný pohovor.
 15. Na pohovore sa nepodceňujte ani nepôsobte veľmi sebavedomo, buďte sami sebou a snažte sa predať svoj potenciál.
 16. Prejavte záujem a motiváciu, vyhnite sa náznakom sťažovania alebo hádzania viny na iných.
 17. Vyhýbajte sa neúprimnosti alebo klamstvu.
 18. Neprežeňte to so svojimi platovými očakávaniami. Vždy si zvážte, čo dokážete ponúknuť ako protihodnotu.
 19. Nedajte sa odstrašiť prípadným neúspechom, nestrácajte nádej. Žiadajte spätnú väzbu, aby vám ozrejmili, čo ste nerobili dobre a pokúste sa odstrániť nedostatky.
 20. Poriadne si prečítajte pracovnú zmluvu a zistite si všetky podmienky práce pred nástupom.

Základ správneho životopisu

 1. Musí byť bez pravopisných chýb.
 2. Mal by obsahovať aktuálne a správne kontaktné údaje.
 3. Ak budete prikladať aj svoju fotku, použite klasický pasový formát.
 4. Zapôsobí aj pripojenie informácie o absolvovaných kurzoch.
 5. V udalostiach postupujte od najnovších po najstaršie.

9.9.2009 | Zdroj: Nový Čas

17 chýb: Na čom môžete pri hľadaní práce pohorieť

Napriek tomu, že situácia na pracovnom trhu je vplyvom krízy vážna a voľných pracovných miest je nedostatok, pri hľadaní práce ľudia stále opakujú niektoré chyby, až sa zdá, akoby boli nepoučiteľní. Tri odborníčky z personálnych agentúr a poradenských spoločností pre vás zostavili rebríček sedemnásť najčastejších chýb, ktoré sa opakujú pri hľadaní práce – pri písaní životopisu, motivačného listu, pri pracovnom pohovore či pri vyjednávaní o plate. Týmto chybám sa určite vyhnite a šanca získať pracovné miesto bude nepochybne vyššia.

Životopis a motivačný list

Miriam Miklášová, špecialista pre ľudské zdroje, HRman:

Ľudia reagujú na pozície, na ktoré nemajú relevantné skúsenosti: Ak hľadáme človeka na pozíciu finančného manažéra s dĺžkou praxe minimálne 5 rokov a na túto požiadavku reagujú čerství absolventi s odôvodnením, že ich usilovnosť vykompenzuje nedostatok skúseností, mýlia sa.

Ignorujú kritériá prijatia uvedené v inzeráte (jazyková úroveň, dĺžka praxe, oblasť pôsobenia) a potom sa na pozíciu technikov hlásia pedagógovia a o pozíciu manažéra kvality sa usilujú obchodní zástupcovia.

Nájdu sa kandidáti, ktorí priamo do zverejneného životopisu napíšu, že nie je určený pre personálne spoločnosti, čím sa oberajú o príležitosť zamestnať sa, keďže mnoho zamestnávateľov využíva práve služby personálnych spoločností pri obsadzovaní pracovných pozícií.

V životopise nerozvádzajú alebo vôbec neuvádzajú pracovnú náplň pri jednotlivých predchádzajúcich pracovných skúsenostiach. Iba na základe názvu pracovnej pozície je ťažké "uhádnuť", čo všetko spadá, resp. spadalo pod kompetencie kandidáta, keďže aj pozícia s rovnakým názvom môže mať u rôznych zamestnávateľov zadefinovanú rôznu pracovnú náplň.

Zabudnú do zaslaného životopisu uviesť telefónne číslo alebo iný kontakt, okrem adresy trvalého bydliska, čo značným spôsobom spomaľuje komunikáciu.

Nevhodná fotografia je horšia ako nijaká. Poslať fotografi u z dovolenky či z oslavy s kamarátmi nie je vhodný spôsob prezentácie svojej podobizne.

Nesnažia sa prispôsobiť životopis pracovnej ponuke, na ktorú reagujú. Namiesto toho, aby v zasielanom životopise vyzdvihli práve tie svoje vlastnosti, schopnosti a skúsenosti, ktoré sú kľúčové pre pozíciu, o ktorú majú záujem, zašlú všeobecne napísaný životopis a často omylom priložia i súhlas so spracovaním osobných údajov určený pre iného zamestnávateľa.

Chyby pri pracovnom pohovore

Eva Slobodová, senior konzultantka poradenskej spoločnosti Amrop Hever Slovakia:

Ešte vždy sa stáva, že na dohodnuté stretnutie príde uchádzač neskoro, neospravedlní sa a ešte niekedy ani neumožňuje rovnaké právo druhej strane – ak konzultant alebo zástupca zamestnávateľa meškajú, je netrpezlivý a okato dáva najavo svoju nespokojnosť.

Nedostatočná úprava zovňajšku – aj touto zdanlivo maličkosťou si uchádzači sami uberajú dôležité body. V organizáciách, ktoré vo firemnej kultúre kladú dôraz na formálnu úpravu zamestnancov, je aj tento rozmer, či už ide o ženu, alebo muža, dôležitý. Džínsy, krátke sukne, hlboké výstrihy, krikľavé nechty, to patrí na pláž, nie na pracovný pohovor.

Ak uchádzač v čase stretnutia očakáva súrny alebo dôležitý telefonát, mal by sa spýtať, či bude druhej strane prekážať, ak bude mať zapnutý telefón. Vo všeobecnosti však platí, že mobil by mal byť počas pohovoru vypnutý.

Uchádzač sa nepamätá, na aký inzerát vôbec reagoval, dokonca sa spýta, o akú pozíciu vlastne pri pohovore ide. Už toto môže byť pri vyššom počte uchádzačov prvé sito – svedčí o uchádzačovej povrchnosti. Práve táto chyba sa dnes vyskytuje častejšie – ľudia hľadajúci si prácu často reagujú na príliš veľa inzerátov a potom ani nevedia, na akom pohovore práve sú.

Uchádzač by mal ľahkou a pochopiteľnou formou rozprávať o svojich reálnych úspechoch, skúsenostiach, profesionálnych záujmoch a cieľoch. Častou chybou je, že nevie presne pomenovať, čo chce robiť. Pri snahe zamestnať sa neraz "za každú cenu" často povie, že mu je jedno, čo bude robiť. Z pohľadu konzultanta sa však takéto vyjadrenie nejaví ako vhodné a neraz môže pôsobiť až kontraproduktívne.

Nepripravenosť odpovedať na často úplne základné otázky, ktoré sú v širokej verejnosti vďaka rôznym servisným prílohám v médiách a na internetových portáloch až notoricky známe – ide napríklad o spomínané Čo by ste chceli robiť? alebo Aká je vaša predstava o plate?

Kladenie nevhodných otázok v nevhodnom čase – na pracovnom pohovore sa ešte ani nehovorilo o pracovnej náplni a zodpovednostiach a kandidát už rieši plat, benefity, dovolenku navyše, pracovný čas, služobné auto, telefón a pod.

Pasivita – uchádzač si po absolvovaní pohovoru prestane hľadať ďalšie pracovné príležitosti a stráca čas nečinnosťou a čakaním na vyjadrenie. Okrem toho sa stáva, že ak mu druhá strana na konci stretnutia povie, že sa vyjadrí do dvoch týždňov, a tento prísľub nesplní, uchádzač sa sám na výsledok neinformuje a automaticky predpokladá neúspech.

Vyjednávanie o plate

Ivana Kováčiková, Managing partner, Exact Recrutitment:

Argumentovať platmi známych, či tým, že má uchádzač hypotéku, je nevhodné. Zamestnávateľ má záujem prijať uchádzača, ktorý mu vynaložené prostriedky vráti a poskytne spoločnosti adekvátny pracovný výkon. Finančné záväzky ani argumenty z osobného života ho nezaujímajú. Argumentovať treba skúsenosťami, znalosťami, pracovnými úspechmi a víziou obojstranne výhodnej spolupráce.

Otázka platu prichádza na rad, až keď sa uchádzač o prácu aj potenciálny zamestnávateľ zhodli na všetkých ostatných náležitostiach a špecifikách pracovného miesta. Je chybou vyjednávať o plate na prvom pohovore, kým potenciálny zamestnávateľ nie je presvedčený, že má o uchádzača záujem. Vhodnejšie je ponechať si "otvorené dvere" a uviesť interval finančných očakávaní až v druhom výberovom kole, vyjednávacie možnosti sú tak väčšie.

Pravda | 10. augusta 2009

Firmy chcú lekárov, účtovníkov a IT expertov

Kde sa teraz oplatí pracovať? Kde aj napriek kríze majú zamestnávatelia stále záujem o nových pracovníkov? Najmä v zdravotníctve, obchode, bankovníctve a informačných technológiách hľadajú firmy viac ľudí ako vlani. Žiadaní sú najmä lekári, zdravotné sestry či farmaceuti. Naopak, najväčší prepad v záujme firiem o nových pracovníkov zaznamenali oblasti strojárstva a automobilového priemyslu - technik, zvárač či vodič vysokozdvižného vozíka. Vyplýva to z medziročného porovnania údajov spoločnosti Profesia, ktorá prevádzkuje rovnomenný webový pracovný portál.

„Na základe údajov z pracovného portálu Profesia.sk sme identifikovali 21 pracovných pozícií, pri ktorých bol zaznamenaný medziročný nárast. Štvrtinu predstavujú pozície z oblasti zdravotníctva, kde spoločnosti najviac hľadali produktových manažérov, lekárov, zdravotné sestry, farmaceutov a opatrovateľov,“ uviedla Lucia Burianová zo spoločnosti Profesia. Medzi ďalšie oblasti, v ktorých bol zaznamenaný medziročný rast ponúk, patrí obchod, informatika, ekonomika a financie a elektrotechnika. „Dá sa povedať, že v období hospodárskej krízy spoločnosti stále potrebujú lekárov, farmaceutov, učiteľov, daňových a hypotekárnych poradcov, pokladníkov a správcov počítačových sietí,“ zhrnula Burianová. Ako však upozornila, do analýzy boli zahrnuté len tie pracovné pozície, ktoré v skúmanom období mali dostatočný počet pracovných ponúk.

Koho firmy chcú a nemôžu zohnať, prípadne na ktoré pozície sa ľudia ťažšie zháňajú? „V kurze sú ešte vždy vysokokvalifikovaní odborníci prierezovo vo všetkých odboroch. Tých, čo sú vo svojom odbore považovaní za najväčších odborníkov, oslovuje konkurencia stále – je jedno, či je kríza, či nie. Ak by sme mali byť konkrétni, môžeme skloňovať profesie z oblasti informačných technológií, ale málo je aj kvalitných obchodníkov, keďže firmy musia a chcú svoje produkty a služby predať aj počas krízy,“ hovorí Pavol Tóth, konzultant poradenskej spoločnosti Amrop Hever Slovakia.

„Problém v súčasnosti sú účtovné pozície, vhodné pre absolventov alebo uchádzačov s praxou, keďže trend na trhu si vyžaduje nielen účtovné znalosti, ale aj plynulú znalosť minimálne anglického jazyka. Tu sa stretávame s problémom, že uchádzači spĺňajú len jednu z požiadaviek,“ uviedla svoje skúsenosti z praxe Ivana Vačoková z personálnej agentúry Grafton Recruitment.

V IT sektore je podľa nej náročné obsadzovanie špecifických pozícií so znalosťou SAP, pretože na trhu je len málo odborníkov, ktorí majú znalosť požadovaných modulov. Tá sa dá získať len predchádzajúcou praxou, a teda je ich nedostatok. „V špecifických odvetviach ako petrochémia, telekomunikácie či IT/Sales je problematické obsadzovanie vysoko odborných pozícií, keďže je opäť málo uchádzačov na trhu práce , ktorí sú expertmi na danú oblasť a spĺňajú nároky zamestnávateľa,“ dodala Vačoková.

Naopak, najväčší medziročná prepad bol zaznamenaný pri pozíciách z oblasti strojárstva, automobilového priemyslu, dopravy a špedície. Technik, zvárač, vodič vysokozdvižného vozíka, frézar či procesný inžinier si v súčasnosti nájdu prácu len ťažko. Tieto pracovné pozície totiž zaznamenali najväčší medziročný pokles záujmu zo strany zamestnávateľov. „Medziročný pokles pracovných ponúk do 10 percent bol pri pozíciách napríklad finančného manažéra, vedúceho obchodnej skupiny, systémového administrátora, lektora a personálneho manažéra,“ hovorí Burianová. Prepad pracovných ponúk zhruba o polovicu bol zaznamenaný pri pozíciách country directora, montážnika, vedúceho prevádzky, audítora, programátora a manažéra logistiky.

9.6.2009 | Zdroj: Pravda

Vláda schválila nové opatrenia na trhu práce

KABINET TLAČÍ NA PROTIKRÍZOVÝ BALÍČEK

Vláda dňa 2.2.2009 na svojom mimoriadnom rokovaní schválila návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorou chce kabinet podporiť trh práce. Chce tak čeliť aj čoraz hlbšej hospodárskej kríze.

BRATISLAVA. Od začiatku marca tohto roka do konca budúceho roka by sa mal zaviesť príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Na takýto príspevok by mal mať nárok zamestnávateľ, ktorý zachová pracovné miesta aj v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, pričom obmedzí na prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4 % týždenného pracovného času.

Príspevok bude môcť zamestnávateľ použiť na úhradu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie platených z náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom počas prevádzkových problémov.

Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament zaoberal novelou v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová po mimoriadnom rokovaní vlád uviedla, že sa neobáva, že by zamestnávatelia tento príspevok zneužívali aj nahlasovaním zamestnancov, ktorých nepustiť ani neplánovali. "Neobávame sa zneužitia. Prechod a 60 % mzdy musí byť odsúhlasený aj odbormi, takže je tam aj takáto kontrola," povedala.

Príspevok na nové miesto

Novelou by sa mal dočasne zaviesť aj príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta. "Príspevok sa navrhuje zaviesť s cieľom podporiť vznik nových pracovných miest najmä pre občanov, ktorí sa stali uchádzačmi o zamestnanie z dôvodu, že boli prepustení zo svojho pôvodného zamestnania pre zrušenie pracovných miest u ich pôvodných zamestnávateľov v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy," uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Príspevok sa má poskytovať zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Podmienkou je, aby zamestnávateľ vykonával svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov.

Príspevok ku mzde

Novým dočasným opatrením má byť aj príspevok ku mzde zamestnanca. Ten má patriť zamestnancovi, ktorý bol pred prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, bol v hmotnej núdzi, pričom bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si sám našiel. Mesačná výška príspevku má v prvom roku dosahovať 22 % z priemernej mzdy na Slovensku, pričom v druhom roku má klesnúť na polovicu. Príspevok sa má však poskytovať len v tom prípade, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 1,7-násobok sumy životného minima.

Do zákona o službách zamestnanosti má pribudnúť aj príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok má patriť uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, bol v hmotnej núdzi a ktorý bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov. Príspevok má úrad práce poskytovať na úhradu odvodov na zdravotné poistenie počas 24 mesiacov a odvodov na sociálne poistenie po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, najviac počas 6 mesiacov.

Ďalšie úpravy

Medzi ďalšie opatrenia patrí zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou na kratšie vzdialenosti, vytvorenie podmienok pre urýchlenie priznania postavenia sociálneho podniku, ako aj vytvorenie výhodnejších podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec.

Celkovo by podľa ministerky práce Viery Tomanovej mala vláda na opatrenia súvisiace s podporou zamestnanosti z celkového balíka 10 mld. Sk (332 mil. eur) použiť zhruba 4 mld. Sk (133 mil. eur).

--- OPATRENIA ---

Zvýši sa odpočítateľná položka aj zamestnanecká prémia

BRATISLAVA. Cieľom vlády SR pri zmierňovaní dopadov globálnej hospodárskej krízy je udržanie zamestnanosti za každú cenu a podpora hospodárskeho rastu. Konštatoval to včera po zasadnutí Rady pre hospodársku krízu premiér SR Robert Fico.

"Rada odobrila viaceré rozhodnutia, ktoré dnes prerokuje vláda SR na mimoriadnom rokovaní a v utorok ich predložíme do parlamentu," avizoval predseda vlády s tým, že ide o posilnenie sociálnych podnikov a zjednodušenie ich vzniku, podporu zamestnávateľov, ktorí vytvoria nové pracovné miesto či platenie časti odvodov za zamestnancov. Ako jeden zo záverov rokovania krízovej rady Fico prezentoval zvýšenie daňovo odpočítateľnej položky či tzv. zamestnaneckej prémie pre ľudí so zárobkami okolo minimálnej mzdy.

"Od 1. marca, ak to legislatívne stihneme, sa zvýši nezdaniteľná časť základu dane z 19,2-násobku na 22,5-násobok životného minima, čiže z 3 435 eur (103 483 Sk) na 4 017 eur (121 016 Sk)," priblížil minister financií Ján Počiatek s tým, že hranica príjmu, od ktorého začne nezdaniteľné minimum klesať, sa súčasne zníži zo súčasného 100-násobku na 86-násobok životného minima platného k 1. januáru daného roka. "Čo sa týka dopadov, stále pracujeme v možnostiach, ktoré sme si vytvorili realokáciou 332 miliónov eur (10 miliárd Sk). Všetky opatrenia, ktoré sme doteraz avizovali, by mali byť menej ako táto suma," doplnil šéf rezortu financií.

02/2009 | Zdroj: Sita

Sociálne podniky – nové opatrenie aktívnej politiky trhu práce

Zriaďovanie sociálnych podnikov a prideľovanie dotácií na ich financovanie sa uskutočňuje v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prinášame odpovede na najčastejšie otázky.

Prečo sa ministerstvo rozhodlo vytvoriť takýto nástroj aktívnej politiky práce?

Vytváranie podmienok na rozvoj sociálnych podnikov bolo vytýčené v Programovom vyhlásení vlády SR. MPSVR SR vytvorením právneho rámca na zakladanie sociálnych podnikov adresnejšie zacielilo nové opatrenia aktívnej politiky trhu práce na znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie. Ide o efektívne, pružné, aktívne riešenie tvorby a udržania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Považujeme to za dôležitý a nevyhnutný nástroj aktívnej politiky zamestnanosti práve pre dlhodobo nezamestnaných. Dôležitou podmienkou je vytvoriť 30 percent pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, ale aj 30 percent z dosiahnutého zisku každoročne použiť na rozvoj sociálneho podniku.

Aká suma je vyčlenená na financovanie sociálnych podnikov, resp. o akú sumu ide v prípade schválených 8 pilotných podnikov?

Alokovaná výška pomoci bola definovaná na sumu max. 3,0 milióna eur na jeden pilotný projekt s obdobím realizácie 30 mesiacov. Prijímateľ je povinný participovať na financovaní vo výške 5 percent celkových oprávnených výdavkov. V súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a Kohezného fondu môže prijímateľ požiadať o poskytnutie zálohovej platby maximálne vo výške 40 percent z celkovej predpokladanej ročnej alokácie.

Aké má povinnosti prevádzkovateľ sociálneho podniku?

Musí splniť podmienky ustanovené v § 50 b zákona o službách zamestnanosti v znení jeho ostatnej novely. To znamená:

 • Zamestnať zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, a to v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 percent z celkového počtu zamestnancov, najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov.
 • Poskytovať podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, aby našli zamestnanie na otvorenom trhu práce.
 • Najmenej 30 percent z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti každoročne použiť na vytvorenie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok.
 • Byť zapísaný v registri sociálnych podnikov.

09/2008 | Zdroj: Zamestnanosť a sociálna politika

Úplné novinky v novele zákona o zamestnanosti

A. Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a)

Kto ho dostane: znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

O čo pôjde v praxi: Zamestnávateľ si môže otestovať pracovné zručnosti a vhodnosť znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, a to tým spôsobom, že uchádzač bude u neho pracovať najviac 30 hodín týždenne, najdlhšie počas 3 mesiacov. Zamestnávateľovi tu však vzniká následne povinnosť po skončení zapracovania prijať tohto znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zapracovával viac ako 1 mesiac, do pracovného pomeru najmenej na 6 mesiacov.

B. Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a)

Kto ho dostane: zamestnávateľ

O čo pôjde v praxi: Príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ak prijme do pracovného pomeru nezamestnaného z evidencie uchádzačov o zamestnanie (musí byť v evidencii úradu práce najmenej 3 mesiace), aj to len za predpokladu, že tento pracuje na plný pracovný úväzok a jeho hrubá mesačná mzda dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za l. a III. štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Príspevok sa firme poskytne najviac počas 24 kalendárnych mesiacov, pričom je povinná držať pracovné miesto, na ktoré sa príspevok vzťahuje, najmenej počas 24 mesiacov.

C. Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50 b)

Kto ho dostane: sociálny podnik zapísaný v registri sociálnych podnikov

O čo pôjde v praxi: Sociálny podnik, či už ako právnická alebo fyzická osoba, bude zamestnávať najmenej 30 % znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z celkového počtu jeho zamestnancov. Najmenej 30 % finančných prostriedkov získaných z podnikania sa každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest a na zlepšenie pracovných podmienok. Tento nástroj sa začne v praxi realizovať až od 1.9.2008. V súčasnosti prebieha jeho testovanie v rámci pilotného projektu.

D. Príspevok na podporu zamestnávania absolventov, vzdelávania a prípravy pre trh práce

Kto ho dostane: zamestnávateľ

O čo pôjde v praxi: Ak firma prijme do zamestnania absolventa strednej školy, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnania najmenej 6 mesiacov a občana staršieho ako 50 rokov, ktorý je v evidencii úradu práce najmenej 3 mesiace, a absolvovali vzdelávanie najmenej 6 mesiacov a najviac 24 mesiacov, poskytne jej úrad motivačný príspevok najviac počas 24 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku sa odvíja od regiónu, kde bolo vytvorené miesto. Zároveň má firma povinnosť udržať toto pracovné miesto počas obdobia poberania príspevku. Platí to za predpokladu, ak tieto osoby absolvovali vzdelávanie a prípravu na trh práce zabezpečované úradom a toto trvalo najmenej 6 kalendárnych mesiacov.

E. Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (§ 52)

Kto ho dostane: zamestnávateľ, čiže obec

O čo pôjde v praxi: Úrad práce poskytne obci príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na pracovné pomôcky, úrazové poistenie, pracovné náradie a podobne dlhodobo nezamestnaným, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevok k uvedenej dávke aktivačnými prácami. Aktivačné práce bude možné vykonávať najviac 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne, s možnosťou opakovaného vykonávania ďalších 6 mesiacov.

F. Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)

Kto ho dostane: uchádzač o zamestnanie (v sume životného minima) a zamestnávateľ

O čo pôjde v praxi: Uchádzač o zamestnanie v evidencii úradu práce bude dobrovoľne pomáhať pri prírodných či ekologických katastrofách, alebo vykonáva napríklad humanitárnu pomoc, a to v rozsahu 20 hodín týždenne, najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Úrad práce mu poskytne mesačný paušálny príspevok vo výške životného minima (v súčasnosti 5 130 Sk) na nevyhnutné výdavky. Príspevok dostane aj právnická či fyzická osoba na vykonávanie dobrovoľníckej služby a náklady s tým spojené.

G. Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)

Kto ho dostane: uchádzač o zamestnanie (vo výške najviac 40000 Sk)

O čo pôjde v praxi: Príspevok súvisí s presťahovaním uchádzača o zamestnanie do nového miesta trvalého pobytu, ak je vzdialené najmenej 50 km od jeho pôvodného miesta trvalého pobytu. Do výdavkov si môže zarátať aj výdavky na prvé nájomné a prvé platby spojené s užívaním bytu.

H. Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53 ods. 3)

Kto ho dostane: uchádzač o zamestnanie

O čo pôjde v praxi: O príspevok na dochádzku za prácou možno požiadať len raz za dva roky, ak bol uchádzač vedený v evidencii úradu práce najmenej 3 mesiace. Maximálna výška príspevku sa zvýšila z 2 000 Sk na 3 000 Sk.

26.4.2008 | Zdroj: Pravda

Ľudí bez práce čakajú zmeny

Pre viac ako 140-tisíc osôb, ktoré sú znevýhodnené na trhu práce, začnú od mája na úradoch práce platiť nové pravidlá. Už o pár dní im to umožní novela zákona o zamestnanosti.

Pokiaľ ako absolvent školy budete vykonávať absolventskú prax, po novom za to dostanete viac peňazí. Ak ste evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, od mája vám už bude stačiť zájsť na úrad práce raz do mesiaca, ak vás nevyzvú k častejším návštevám. Firma si môže testovať vaše pracovné zručnosti v zamestnaní - zamestnať vás "na skúšku", najdlhšie však počas troch mesiacov. Za takéto zapracovanie vám bude poskytnutá dávka vo výške životného minima. Toto je len niekoľko zmien, ktoré sa dotknú všetkých skupín nezamestnaných. Európsky sociálny fond i štátny rozpočet tieto zmeny zaťažia do roku 2010 zhruba sumou 8,3 miliardy korún.

Čo sa zavádza pre nezamestnaných

Novela zákona zavádza do praxe viacero zmien. Chcete sa ako nezamestnaný či záujemca o prácu vzdelávať a pripravovať na trh práce napríklad rekvalifikáciou? Už o pár dní sa ruší limit na vzdelávanie a prípravu na trh práce, pričom výšku príspevku si budete môcť uplatniť v plnej výške. "Zákonom navrhovaná výška príspevku bude až do výšky 100 % nákladov na každú vzdelávaciu aktivitu. Počas vzdelávania a prípravy na trh práce, ak trvá dlhšie ako l mesiac, dostane uchádzač o zamestnanie dávku vo výške sumy životného minima 5130 Sk," hovorí Róbert Kováč z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Motivačný má byť aj príspevok na presťahovanie, zapracovanie, či príspevok pre ľudí, ktorí sa ako dlhodobo nezamestnaní venujú dobrovoľníckej práci.

Zmeny aj pre firmy

Až do platnosti novely môžu firmy zamestnávať len tých znevýhodnených, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a v evidencii úradu práce sú viac ako 12 mesiacov. Po novom to budú už len tri mesiace. "Výhodné pre firmu je, že pred prijatím do zamestnania si môže 3 mesiace nezamestnaného testovať, následne jej z toho však vyplýva povinnosť prijať ho do riadneho pracovného pomeru, najmenej na dobu 6 mesiacov," dopĺňa Róbert Kováč.

Zamestnávateľ môže tiež požiadať o príspevok na podporu na udržanie zamestnancov s nízkymi mzdami. "Príspevok mu bude úrad práce poskytovať, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Poskytne sa však najviac nad dobu 24 mesiacov," dopĺňa Kováč.

Situácia na trhu práce sa za posledné roky výrazne zmenila. V evidencii úradov práce zostávajú najmä dlhodobo nezamestnaní, čo predstavuje viac ako 50 % všetkých uchádzačov o prácu. "Človek, ktorý je aktívny a má záujem pracovať, sa sám o seba postará. Môžeme mu pomôcť zorientovať sa na trhu práce, prípadne ho rekvalifikovať. Desaťtisíce voľných pracovných miest zostávajú z dôvodu nedostatku pracovnej sily neobsadené. Väčšina súčasných dlhodobo nezamestnaných nikdy nepracovala alebo pracovala veľmi krátko, nemá takmer žiadne pracovné návyky. Naším zámerom je do, stať na trh práce práve rizikové skupiny nezamestnaných a aspoň čiastočne pokryť potreby zamestnávateľov," uzatvára na záver Eleonóra Velčíková, riaditeľka právneho odboru Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Štát celkovo prispeje na zamestnávanie ľudí s najhoršími vyhliadkami na trhu práce sumou 2,9 mld. Sk. Podstatná časť príspevkov (80 %), bude pochádzať zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Čísla: 103900 Sk dostane od mája každý nezamestnaný a znevýhodnený nezamestnaný na začatie podnikania v krajoch s vysokou nezamestnanosťou. Dnes dostáva nezamestnaný 68 347 korún a znevýhodnený nezamestnaný 94 634 korún 66496 Sk dostane od mája nezamestnaný a znevýhodnený nezamestnaný na začatie podnikania v ostatných krajoch. Dnes dostáva nezamestnaný 49 946 korún a znevýhodnený nezamestnaný 70 975 korún

Kto si polepší najviac – aká bude výška niektorých príspevkov

1. Náklady na vzdelávanie bez obmedzenia
Po novom: Výška príspevku na vzdelávanie a prípravu na trh práce bude do výšky 100 % nákladov na každú vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie bude mať nárok na dávku počas tohto vzdelávania vo výške životného minima (5130 Sk) ak vzdelávanie bude trvať viac ako mesiac.
Doteraz platí: Výška príspevku pre uchádzača o zamestnanie je 100 % nákladov na prvú vzdelávaciu aktivitu, 75 % nákladov na druhú vzdelávaciu aktivitu, 50 % nákladov na tretiu a každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov. Pre uchádzača o zamestnanie platí príspevok vo výške 100 % nákladov na jednu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov jeho vedenia v evidencii úradu práce. Uhrádzajú sa mu aj výdavky na stravné, ubytovanie a cestovné. Tieto prináležia aj záujemcovi o zamestnanie, ak je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo občanom starším ako 50 rokov veku. Rodina s deťmi si môže nárokovať príspevok v sume 1 200 Sk mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa 900 Sk.

2. Vyšší príspevok na absolventskú prax
Po novom: Úrad práce poskytne každému absolventovi zaradenému na absolventskú prax mesačný príspevok vo výške sumy životného minima (5130 Sk). Povinnosť odpracovať pre zamestnávateľa 20 hodín týždenne ostáva nezmenená.
Doteraz platí: Zákonom stanovená výška paušálneho príspevku absolventovi školy počas vykonávania absolventskej praxe je momentálne 1 790 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov. Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne.

3. Za dobrovoľnú službu životné minimum
Po novom: Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie mesačný paušálny príspevok vo výške sumy životného minima (5130 Sk). Uchádzač bude pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne, ale najviac počas 6 kalendárnych mesiacov.
Doteraz platí: Dobrovoľnícke práce sa podľa súčasného zákona o zamestnanosti považujú za formu aktivačnej činnosti vykonávaním všeobecne prospešných prác. Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a 40 hodín mesačne. Odmena v podobe aktivačného príspevku je do výšky 1 900 Sk.

4. Znevýhodnení budú pracovať na skúšku
Po novom: Úrad poskytne znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie príspevok na zapracovanie mesačne vo výške sumy životného minima (5130 Sk) počas vykonávania zapracovania, maximálne však tri mesiace.

5. Na dochádzku za prácou dostanete viac
Po novom: Výška príspevku na dochádzku za prácou sa zvyšuje najviac na 3000 Sk. Opäť závisí od vzdialenosti miesta výkonu práce. Poskytnutá bude uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace.
Doteraz platí: Zákonom je stanovená výška príspevku najviac 2000 Sk. Táto výška však závisí od vzdialenosti miesta výkonu práce. Poskytuje sa uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu práce najmenej 6 mesiacov alebo znevýhodneným uchádzačom

Kto sa považuje za znevýhodneného

Podľa novely zákona o zamestnanosti sa rozširuje skupina znevýhodnených uchádzačov o prácu o ďalšie kategórie. Podľa § 8 sa za znevýhodneného považuje aj nezamestnaný z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania alebo z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku, z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie, ten, kto neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole, kto nezískal svoje prvé platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody, po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy, občan po prepustení z výkonu trestu alebo väzby, alebo ak bola občanovi uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu.

Okrem týchto noviniek sa za znevýhodneného uchádzača považuje aj absolvent školy (mladší ako 25 rokov veku), občan starší ako 50 rokov, ale aj uchádzač vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov. Do tejto kategórie patri aj ten, kto nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie, rodič dieťaťa alebo osoba starajúca sa o tri alebo viac deti, alebo osamelý rodič starajúci sa o dieťa. Znevýhodnený je aj občan so zdravotným postihnutím, cudzinec, ktorému bol udelený azyl, ten, kto stratil schopnosť vykonávať doterajšiu prácu zo zdravotných dôvodov a občan, ktorý sa sťahoval v rámci územia členských štátov EÚ alebo má pobyt na uvedenom území.

26.4.2008 | Zdroj: Pravda

Nezamestnaní budú dostávať viac

Nezamestnaní ľudia dostanú od mája na dochádzanie za prácou o 300 až 1000 korún viac. Vyššiu sumu ako dosiaľ získajú rodičia bez práce, ak si zvyšujú kvalifikáciu, stúpne aj príspevok na začatie podnikania.

O tristo až tisíc korún viac dostanú od mája na dochádzanie za prácou nezamestnaní, ktorí si našli prácu. Zvýši sa aj príspevok pre nezamestnaných rodičov, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu alebo inak sa pripravujú na nové zamestnanie. Výhodnejší o niekoľko desiatok tisíc bude aj príspevok na začatie podnikania – ale len pre časť nezamestnaných. Vyplýva to z návrhu vyhlášky ministerstva práce, ktorá je zatiaľ v pripomienkovom konaní, a platiť by mala od prvého mája tohto roku.

Vyhláška súvisí so schváleným zákonom o službách zamestnanosti, ktorý poslanci odsúhlasili. Ten začne platiť tiež od prvého mája. Podľa neho už nezamestnaní nebudú musieť tak často ako dnes chodiť na úrad práce s potvrdením, že si hľadajú prácu, niektorým bude stačiť, keď sa tam ukážu raz za mesiac. Rozhodne o tom úrad práce. Zákon tiež opätovne zavedie príspevok na presťahovanie sa za prácou – vo výške 40-tisíc korún.

Po novom nezamestnaní, ktorí sa rozhodnú pracovať na živnosť a podnikať, môžu od úradu na rozbeh získať takmer 103 900 Sk podporu. Podmienkou je, že žijú v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku. V ostatných krajoch bude výška jednorazového príspevku 66 496 korún.

Kým bežní uchádzači o prácu tak dostanú aj o 16000 korún viac , ako by žiadali o príspevok dnes, časť znevýhodnených nezamestnaných dostane, naopak menej. O štyri a pol tisíca korún. Po novom sa už nebude robiť rozdiel medzi znevýhodnenými uchádzačmi o prácu a ostatnými uchádzačmi o prácu. Príspevok bude rovnaký pre všetkých.

Medzi znevýhodnených dnes patria napríklad dlhodobo nezamestnaní, starší ako 50 rokov, nezamestnaní so zdravotným postihnutím alebo absolventi škôl.

Vyšší príspevok však získajú nezamestnaní rodičia, ktorí sa pripravujú na nové zamestnanie - namiesto terajších 1200 korún na jedno dieťa od mája dostanú 1300 korún a na ďalšie dieťa môžu získať nie 900 korún ako dnes, ale rovnú tisícku. Zvýši sa aj príspevok na dochádzku za prácou.

Kto dochádza do práce viac ako 600 kilometrov, na dopravu dostane od úradu práce tritisíc korún. Dnes má nárok najviac na dvetisíc. Nárok na túto podporu má taký dlhý čas, ako dlho bol evidovaný na úrade práce. Najviac však jeden rok.

3.5.2008 | Zdroj: Pravda

Z Európy bude únia vzdelania do roku 2010

Dynamická ekonomika podložená znalosťami a najvýkonnejšia v konkurencii celého sveta. Takou by sa Európa chcela stať do roku 2010. Tento cieľ si vytýčili naše vlády v Lisabone v roku 2000. Nevyhnutným predpokladom na jeho dosiahnutie je oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

Rozvíjajúca sa ekonomika potrebuje vzdelanú pracovnú silu. Nedá sa k nej dospieť bez intenzívnejšieho a kvalitnejšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Máme pred sebou päť dôležitých výziev. Do roku 2010 si takmer polovica nových pracovných miest bude vyžadovať vyššie vzdelanie a iba 15 percent základné. To znamená dramatické zhoršenie pracovných vyhliadok pre ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorých počet v EÚ dnes tvorí 80 miliónov- 32 % obyvateľov v produktívnom veku. Zlepšeniu ich odborných spôsobilostí sa musí venovať okamžitá pozornosť.

Pracovná sila starne a jej počet klesá. Preto by podpora ustavičnému odbornému vzdelávaniu mala ísť ruka v ruke so stavaním na už existujúcich vedomostiach, znalostiach a skúsenostiach.

Dopyt po vzdelaných pracovníkoch už teraz v mnohých oblastiach prevažuje nad ponukou. To je dôvod, prečo Európska komisia plánuje v rámci svojho Integrovaného programu celoživotného vzdelávania na obdobie 2007 až 2013 zvýšiť ročný počet zahraničných stáží na trojnásobok.

Odborné znalosti a príprava musia byť pritom dostupné pre všetkých. V záujme našej spoločnosti a každého európskeho občana je najvyšší čas, aby sme sa chopili tejto úlohy a vytvorili z Európy Európu vzdelania.

10.4.2008 | Zdroj: Pravda

 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.